FYO

FYO er Foreningen af Yngre Onkologer. Med denne hjemmeside ønsker vi at holde alle yngre onkologer og andre interesserede informeret om foreningens mål og aktiviteter.

FYO er en forening der varetager yngre lægers interesser indenfor det onkologiske speciale. FYO har til formål at fungere som talerør for yngre læger i specialet, at styrke den onkologiske uddannelse og at tilbyde kurser med relevans for yngre læger under videreuddannelse i klinisk onkologi.

Du kan læse mere om FYO på forenings egen hjemmeside fyo.dk

Se alle

Kommende arrangementer